4.trinn mattedrill

Drill brøk
Tallhuset
Brøk og tallhus

Brøk og tallhus

(samme som over - lettere tallhus)

Adddisjon to siffer
Adddisjon fire siffer
Adddisjon desimaltall
Addisjon/subtraksjon + tallhus 1
Subtraksjon + tallhus
Lånedrill
Ekstra lånedrill
Tekst - grublis
Addisjon/subtraksjon plassverdisystem I
Addisjon/subtraksjon plassverdisystem II
Addisjon/subtraksjon repetisjon I
Addisjon/subtraksjon repetisjon II
Addisjon/subtraksjon repetisjon III
Addisjon/subtraksjon og regnefortelling I
 Addisjon/subtraksjon og regnefortelling II
 Addisjon/subtraksjon og regnefortelling III
Multiplikasjonstabellen
Multiplikasjon 1s 2s
Divisjonsdrill 1
Divisjonsdrill 2
Divisjonsdrill 3
Divisjonsdrill 4
Divisjon superekstra 1
Divisjon superekstra 1
Divisjon superekstra 1
Pos. neg. tall
Blank gangetabell