n

 

NYTT

 

Skrivesenteret

 

 

Drill- og sporingsoppgaver (pdf):

 

2.trinn

3.trinn

 

 

Cappelen Cappelen Cappelen Gyldendal
1. og 2. trinn 3. og 4. trinn 5. - 7. trinn 1. - 4. trinn

 

Aschehoug Aschehoug Aschehoug Damm Gyldendal Gyldendal
1. - 7. trinn 1. - 4. trinn 5. - 6. trinn 1. - 4. trinn 3. - 6. trinn 1. - 7. trinn

 

 

 

Prøver i norsk rettskriving og grammatikk (til utskrift)

 

    

 

 

 

 

Morsomme spill med ordklasser - passer 6.-7. klasse

Litteratur: