2.trinn norskdrill

Ark for diktat

Tallinjer og alfabetet

Sporing bokstavene l o e s i a m r u f d å

Sporing ord med bokstavene l o e s

Sporing ord med bokstavene l i e s a

Sporing ord med bokstavene l o e s a i m

Sporing ord og setninger med bokstavene l o e s a m r f

Sporing setninger med bokstavene l o e s a m r u f

Sporing bokstaver og setninger d-å-n

Sporing bokstaver og setninger t-v-k-ø

Sporing bokstaver og setninger b-y

Sporing bokstaver og setninger g-h

Sporing bokstaver og setninger p-æ

Sporing bokstaver og setninger j

jeg meg deg seg I

jeg meg deg seg II

det den med I

det den med II

sporing jeg det hvor m.m.

Sporing diftong 1

Sporing diftong 2

Sporing er her der som oss selv

Sporing diftong + nøtter rekker brekke tenke

Flashcards