Cappelen Gyldendal
1. - 7. trinn 1. - 4. trinn

 

Gratis "loops"

(Hent tromme, bass, gitar, etc, for sette sammen i f. eks. "Audacity")

 

Chords

(Enkel komponering)