Aschehoug

Aschehoug

Aschehoug

Aschehoug

Cappelen

Cappelen

1. - 4. trinn

1. - 4. trinn

1. - 7. trinn

5. - 7. trinn

1. - 4. trinn

5. - 7. trinn

 

Damm

Damm

Gyldendal

Gyldendal

Gyldendal

1. - 4. trinn

1. - 4. trinn

1. -7. trinn

5. trinn

1. - 4. trinn

 

NYHETER!

Samlaget Cappelen Elektronisk Undervisningsforlag AS  

5 x 6 = 30

gangetabellen.net

1. - 4. trinn

1. - 4. trinn 1. -7. trinn 3. - 7. trinn

 

 

Drill nasjonale prøver:

MATTE 1

MATTE 2

MATTE 3

 

FLOWERPOWER

DESIMALTALL / BRØK

 

SIGMA PRIME

PRIMTALL / FAKTORISERING

 

 

 

 

 

BITESIZE

Fra bbc.co.uk

lett

middels

vanskelig

 

Math playground

 

WisWeb

 

Regneartene: